Converteix pensaments confusos en una

narrativa clara

Els nostres articles

Vols mantenir-te actualitat? És gratuït

Pel camí més curt

Recomanem utilitzar l’enfocament del taxista per a encarregar feines i projectes a les persones del nostre equip.

Comprar aigua

Tots els sectors tenim estratagemes per intentar vendre més però hem de prestar atenció a que no sobrepassin la fina línia de molestar el client.

Dret a devolució

Durant el dia no se’ns acudeixen decisions, se’ns acudeixen idees. Prente-les com el que són: posssibilitats de fer.

Retirar el que sobra

Vivim en una economia que en tot moment ens està intentant crear noves necessitats. El que és difícil és dedicar energies i temps a retirar el que sobra.

Per art de màgia

No esperis trobar per art de màgia els elements que són vitals per als teus projectes, busca’ls de manera activa.

No mengis pop!

Encara que la serva carn és realment bona, el principal valor que ens ofereix l’animal són les seves lliçons d’organització.

Feina bruta

La realitat de les empreses no és el seu instagram. Activitats com demanar explicacions per mals resultats o acomiadar persones formen part de la vida organitzacional.

Món híbrid

Som un món d’indecisos: cada dia ens costa més expressar el que ens agrada i el que no, i tenim pànic a prendre decisions que impliquin elecció i renúncia.

El preu de les errades

Hi hauria d’haver una comptabilitat de les coses mal fetes, tindríem un gran alicient per a millorar la qualitat.

Retira obstacles

Retira els obstacles que una vegada rere una altra alenteixen la teva feina i la del teu equip.

PLANIFICA.APP

APLICA LA TEVA ESTRATÈGIA EN VIU

Permet dia a dia a totes les persones de l'equip contrastar si les seves decisions o propostes encaixen amb les línies estratègiques del pla.