Converteix pensaments confusos en una

narrativa clara

Els nostres articles

Vols mantenir-te actualitat? És gratuït

Treure el que sobra

2+1: Sobre la importància d’eliminar el que hi ha de més per a buscar la millora quan es porten anys d’activitat.

En temps

2+1: Sobre les conseqüències d’anar retrassat i un exercici per valorar el clima que es viu a l’oficina.

Nivell pagès

2+1: Sobre l’elecció de fer més o fer-ho millor i els pagesos com a referents de bona gestió.

Maître

2+1: Sobre la importància de crear persones expertes en definir i explicar les operacions clau.

Defenses

2+1: Sobre la utilitat de l’enfocament del compliance i sobre la necessitat de col·lecionar gairebés per aconseguir resultats.

Cisterna

2+1: Sobre la importància de la vountat per aprendre i el valor de reconèixer a les persones que ordenen la feina.

El marcador

2+1: Sobre la manera de comunicar-se als equips i sobre una manera ràpida d’autoavaluar l’organització.

Confort

2+1: Sobre la importància de generar molèsties a la gent de l’equip i sobre la importància de l’organització.

Revisar

2+1: Sobre la importància de revisar els projectes i sobre la importància de repartir responsabilitats.

La defensa

2+1: Sobre un enfocament defensiu de la gestió i l’avantatge de tenir estratègia.

La manguera

2+1: Sobre la importània de cuidar les eines i la dificultat de començar projectes

Càrrega màxima

2+1: Sobre la importància de conèixer la càrrega màxima dels equips i de treballar en silenci.

PLANIFICA.APP

APLICA LA TEVA ESTRATÈGIA EN VIU

Permet dia a dia a totes les persones de l'equip contrastar si les seves decisions o propostes encaixen amb les línies estratègiques del pla.

1
Hola, en què et podem ajudar?
Powered by