Converteix pensaments confusos en una

narrativa clara

Els nostres articles

Vols mantenir-te actualitat? És gratuït

Llegir el futur

Llegir el futur és identificar les tendències que ens poden afectar i tenen el poder de transformar el nostre sector.

Perdre les ulleres

Tenir un pla de millora és tan necessari per a qualsevol negoci com ho és el dur ulleres per a un miop.

Sabem fer plans

La planificació de les nostres vacances confirma que sabem prendre decisions i fer plans. El repte és aplicar-ho a l’entorn professional.

El conte de la lletera

La realització d’accions per a millorar el nostre demà és avui igual d’important que la gestió del nostre present.

Contemplar

L’agost és un mes habitual de vacances, una bona ocasió per parlar de la contemplació de la feina dels altres i aconseguir captar detalls que en el tràfec del dia a dia ens passen inadvertits.

Secrets

La informació valuosa marca la diferència a l’hora de prendre decisions, encara que sol ser secreta i difícil d’aconseguir.

Mirar les solucions

Ofereix l’oportunitat a les persones de viure l’emoció de ser avaluades, però amb compte, perquè una avaluació ben feta construeix però una de mal feta destrueix.

Pel camí més curt

Recomanem utilitzar l’enfocament del taxista per a encarregar feines i projectes a les persones del nostre equip.

Comprar aigua

Tots els sectors tenim estratagemes per intentar vendre més però hem de prestar atenció a que no sobrepassin la fina línia de molestar el client.

Dret a devolució

Durant el dia no se’ns acudeixen decisions, se’ns acudeixen idees. Prente-les com el que són: posssibilitats de fer.

PLANIFICA.APP

APLICA LA TEVA ESTRATÈGIA EN VIU

Permet dia a dia a totes les persones de l'equip contrastar si les seves decisions o propostes encaixen amb les línies estratègiques del pla.