Política de privacitat

LEGAL

Planifica és la denominació comercial i registrada de la societat Planifica, disseny i construcció d’organitzacions i espais, Sl.L., amb CIF B-57648040, inscrita al Registro Mercantil de Ibiza, Tomo 237, Folio 122, Hoja IB9898, Inscripción 1.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Càracter Personal i Garantia de Drets Digitals, , les dades facilitades s’incorporaràn en un fitxer automatitzat del que serà responsable Planifica, disseny d’organitzacions i espais, S.L. (Ap. de correus 1115, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera). Aquestes dades seràn de càracter confidencial. 

Amb l’emplenament de les dades, s’autoritza expressament a Planifica a que els utilitzi per ofereixer informacions, actes, serveis i promocions de Planifica i per l’enviament de questionaris que persegueixin la valoració del servei prestat.

Per denegar el consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació o cancelació de les seves dades, enviï una comunicació a hola@planifica.com