Política de privacitat

LEGAL

Planifica és la denominació comercial i registrada de la societat Planifica, disseny i construcció d’organitzacions i espais, Sl.L., amb CIF B-57648040, inscrita al Registro Mercantil de Ibiza, Tomo 237, Folio 122, Hoja IB9898, Inscripción 1.

De conformitat amb la Llei orgànica 17/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Càracter Personal, i normativa concordant i de desenvolupament, les dades facilitades s’incorporaràn en un fitxer automatitzat del que serà responsable Planifica, dissney d’organitzacions i espais, S.L. (Plaça Lesseps 30. 1º-1ª, 08023. Barcelona). Aquestes dades seràn de càracter confidencial. 

Amb l’emplenament de les dades, s’autoritza expressament a Planifica a que els utilitzi per ofereixer informacions, actes, serveis i promocions de Planifica i per l’enviament de questionaris que persegueixin la valoració del servei prestat.

Per denegar el consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació o cancelació de les seves dades, enviï una comunicació a hola@planifica.com o una carta dirigida a qualsevol de les nostres oficines.